Copyright 2024 - Phagein revision jun2017

Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs

Gebruik hiervoor het inschrijfformulier op de beginpagina

Phagein stuurt na handmatige verwerking een bevestiging en een wachtwoord naar het opgegeven emailadres van de inschrijving zodra de opgave handmatig verwerkt en definitief geaccepteerd is. Krijgt U geen bevestiging binnen 1 week na inzending van het ischrijfformulier mail ons dan.

Na het insturen van het inschrijfformulier sturen wij per email een wachtwoord. 

Een account voor de website is noodzakelijk om effectief aan de cursus deel te kunnen nemen, anders kan U geen cursusdocumenten en handouts downloaden.

Pas na Login op de website wordt deze downloadmap van de cursus zichtbaar in het linker menu.

 

De opgegeven gegevens worden NIET met derden gedeeld. Indien geen bezwaar wordt U wel vermeld op de deelnemerslijst die in de besloten downloadmap wordt geplaatst. Deze deelnemerslijst is alleen in te zien door de medecursisten.

Alleen de geregistreerde deelnemers aan de cursus en natuurlijk Phagein als beheerder van de website en cursusorganisator.

U heeft geen toegang Indien U niet geregistreerd bent op de website EN/OF van ons (nog) geen toegangsrechten heeft gekregen voor de downloadmap van de cursus.

Klopt het wachtwoord en/of gebruikersnaam wel ? Bij een geactiveerd account kan U deze eventueel opvragen via de website.  

De gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig

Uw gebruikersnaam is het email adres waarmee de inschrijving heeft plaatsgevonden.

In geval van blijvende problemen kan onze systeembeheerder uw account aanpassen of informatie geven. Wachtwoorden zijn niet te achterhalen want deze worden om veiligheidsredenen versleuteld opgeslagen.

Een wachtwoord kan door U zelf via de website en in noodgevallen door ons gewijzigd worden.

De website communiceert uit veiligheidsoverwegingen alléén met het emailadres waarmee de registratie heeft plaatsgevonden !

Ga naar LOG IN ( Account).

Er opent zich een nieuw venster waarin ook de optie "Wachtwoord vergeten" staat, via deze optie kan men een nieuw wachtwoord maken.

Phagein geeft de opgegeven gegevens door na betaling en doorlopen van de gehele cursus aan het kwaliteitsregister. Het is daarom belangrijk dagelijks de presentielijst te tekenen en te zorgen dat het juiste KP-nummer aan ons is opgegeven.

Op verzoek wordt een certificaat van deelname verstrekt (ip digitaal of eventueel op papier). Ten bate van het milieu proberen we zo papierloos als mogelijk te werken.

Per (aangetekend) schrijven of per email aan  Administratie Phagein  . 

U krijgt bevestiging van uw annulering per email van de administratie.

De annuleringskosten hangen af van de termijn van opzegging. Phagein maakt immers kosten voor de reserveringen van locaties en docenten. We zullen bij overmacht met U zoeken naar een eventuele gepaste oplossing. Zie ook onze Algemene voorwaarden

tot 2 weken voor de cursus: kostenloos

binnen 2 weken voor de cursus: 50 % van het cursusgeld

Korter dan 48 uur voor de cursus: 80% van het cursusgeld

No show: 100% van de cursuskosten

Ja dat kan (bij een reeds betaalde cursus) mits tijdige aanmelding en accordering door Phagein.

Neen, U mag ook zelf uw punten claimen mbv een verstrekt certificaat van deelname.

f m