Copyright 2024 - Phagein revision jun2017

Algemene voorwaarden - Privacy Statement

Artikelindex

 

PRIVACY STATEMENT Phagein Vof (versie 30 jan 2018)

Introductie

 Phagein Vof neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Phagein Vof treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Wet  Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming AVG via haar website www.phagein.nl en haar e-mailadressen.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Phagein gebruikt uw persoonsgegevens alléén voor haar eigen financiële en cursusadministratie/indeling zoals deelnemerslijsten, facturen, naambordjes, accreditatie en zal deze niet aan derden verstrekken.  Het gaat dan om de volgende gegevens:

als gevolg van uw gebruik van de website Phagein.nl wordt uw IP adres door de website-server geregistreerd (gebruikslog van de server).In onze gebruikersdatabase op de webserver worden alleen uw emailadres, naam, inlognaam en versleuteld wachtwoord voor de downloadmap bewaard. Overige gegevens worden offline voor maximaal 5 jaar bewaard.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

Phagein gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden. Automatisch gegenereerde informatie in het kader van de werking van de website en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

Phagein kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht of zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Uitsluitend daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Phagein houdt zich aan de wettelijke regels en kaders.

Hoe worden uw gegevens beschermd ?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden. (oa beveiligde https: verbindingen, versleuteling van de database, geautomatiseerde en handmatige backups, uitgebreide firewall en actuele beschermingssoftware).

Wat zijn uw rechten ?

U heeft het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen via ons emailadres 

Cookies

Phagein maakt geen gebruik van eigen cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsen van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen.

Sociale media buttons

Op de website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Facebook. Via de sociale media buttons (maar ook mogelijk door Google Maps) worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar Phagein geen toezicht op houdt. Phagein is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Klachtrecht Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer wij niet zouden voldoen aan de wettelijke regels van de AVG. Natuurlijk vernemen wij graag eerst van uzelf wat het probleem is zodat we dit waar nodig kunnen oplossen.

 

f m